Bikini บิกินี่ชุดนี้ประกอบได้เพชรกว่า 150 กะรัต

Bikini บิกินี่ชุดนี้ประกอบได้เพชรกว่า 150 กะรัต ออกแบบโดยนักออกแบบนาม Susan Rosen ให้แก่ Steinmetz Diamonds นางแบบผู้สวมใส่คือ Molly Sims เพื่อถ่ายรูปลงนิตยสาร Sports Illustrated’s ปี 2006 ชุดบิกินี่ชุนี้ประกอบไปด้วยเพชรดังต่อไปนี้

เพชร รูปลูกแพร์ ( Pair diamonds ) หนัก 51 กะรัต จำนวน 1 เม็ด

มรกต หนัก 30 กะรัต จำนวน 1 เม็ด

เพชรรูปครึ่งวงกลม ( Round-cut diamonds ) หนัก 15 กะรัต จำนวน 2 เม็ด

เพชรรูปลูกแพร์ ( Pair diamonds ) หนัก 8 กะรัต จำนวน 2 เม็ด

และเพชรเม็ดเล็กอีก 23 กะรัต

ตัวเรือนทำจากทองคำขาว ( Platinum )

ในชุดนี้ประกอบไปด้วย บรา กางเกง และสร้อยคอ มูลค่า 30 ล้านเหรียญยูเอส ( 1,050 ล้านบาท ) จึงทำให้มันเป็นชุด บิกินี่ ที่ แพงที่สุดในโลก