วิธีการตั้งเวลานาฬิกา Casio (คาสิโอ) แบบเข็ม (Analog)

นาฬิกา Casio (คาสิโอ) แบบเข็ม แสดงเวลา และวันที่


ตัวอย่าง Module 5458/5474

วิธีการตั้งเวลา

1.รอเข็มวินาที ให้เดินไปที่ 12 นาฬิกาก่อน  หลังจากนั้นดึงเม็ดมะยมออกมาให้สุด (ตามรูป Click 2 ) สังเกตหน้าจอเข็มวินาทีจะหยุดเดิน

2.หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา ย้ำ!!! ตามเข็มนาฬิกาเท่านั้น  เพื่อตั้งเวลา

3.เมื่อตั้งเวลาให้ตรงปัจจุบันแล้ว ดันเม็ดมะยมกลับที่เดิม สังเกตหน้าจอ เข็มวินาทีจะเดินตามปกติ

จบปิ๊ง ^^

วิธีการตั้งวันที่และวัน

1.ดึงเม็ดมะยมออกมา เพียงกึ่งนึง ประมานกึ่งกลาง (ตามรูป click 1 )

2.หมุนเม็ดมะยมออกจากตัวเรา เพื่อทำการตั้งค่า วัน

3.หมุนเม็ดมะยมเข้าหาตัวเรา เพื่อทำการตั้งวันที่

4.เมื่อตั้งวันและวันที่ ตรงตามปัจจุบันแล้ว ดันเม็ดมะยมกลับที่เดิม

จบปิ๊ง!!

ข้อควรระวัง

ไม่ควรตั้งวันที่และวัน  ตั้งแต่ 3 ทุ่ม – ตี 4  เพราะช่วงเวลาดังกล่าว เป็นเวลาที่เครื่องนาฬิกากำลังเปลี่ยนวันที่และวัน